مهندسی مدیریت پروژه ایران- نظرسنجی

نظرسنجی

چه مطالبی در سایت قرار دهم؟
و دیگر
 تعداد آرا: 1 1 %
کارشناسی ارشد
 تعداد آرا: 13 14 %
نرم افزار و آموزش آنها
 تعداد آرا: 9 9 %
نمونه سوالات
 تعداد آرا: 34 35 %
مقالات
 تعداد آرا: 10 10 %
جزوات
 تعداد آرا: 23 24 %
در مورد رشته
 تعداد آرا: 6 6 %
موضوعات
نظرسنجی
چه مطالبی در سایت قرار دهم؟
نتايج|| آرشیو نظرسنجی